Ulga 700 zł – czy ją może otrzymać mechanik?

Kasa fiskalna nie musi być dla mechanika dotkliwym wydatkiem. Mechanik często nie potrzebuje drogiej drukarki fiskalnej za kilka tysięcy złotych. Wystarczy mu niewielka, prosta kasa fiskalna, za pomocą której będzie mógł ewidencjonować świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Jeśli świadczysz usługi naprawy pojazdów samochodowych, usługi w zakresie wymiany opon lub kół itp. i do tej pory korzystałeś ze zwolnienia z kasy fiskalnej, nowe przepisy od 1 stycznia 2015 roku pozbawią Cię tej możliwości. Kasa fiskalna w Twoim warsztacie mechanicznym będzie musiała pojawić się najpóźniej 1 marca 2015 roku – zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży.

Aby ułatwić podatnikom wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności, Ministerstwo Finansów przewidziało możliwość skorzystania z ulgi na zakup tego urządzenia. Ulga ta wynosi nawet 700 zł na każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi, musisz spełnić kilka warunków. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie odliczania”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 tegoż rozporządzenia, aby skorzystać z ulgi na kasę fiskalną w 2015 roku, musisz spełnić następujące warunki:

  • Złożyć w urzędzie skarbowym wypełnione Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) i używania . Wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie kas”. Ale uwaga! Zgłoszenie to należy złożyć w urzędzie skarbowych przed rozpoczęciem ewidencjonowania – czyli na dobrą sprawę przed fiskalizacją kasy. Jeśli rozpoczynasz ewidencjonowanie za pomocą kasy w swoim warsztacie samochodowym z dniem 1 marca 2015 roku, zgłoszenie powinieneś złożyć najpóźniej 27 lutego 2015 r. (28 lutego wypada w sobotę, kiedy to większość urzędów nie pracuje).
  • Rozpocząć ewidencjonowanie w terminie. Co to oznacza? Jeśli straciłeś prawo do zwolnienia z kas w związku z nowymi przepisami, terminem wprowadzenia kasy w warsztacie samochodowym jest dla Ciebie 1 marca 2015 roku. Nie możesz spóźnić się z dopełnieniem tego obowiązku – nawet jeden dzień spóźnienia skutkuje bezpowrotną utratą prawa do ulgi.
  • Posiadać dowód zapłaty całości należności za kasę, którą kupiłeś do swojego warsztatu mechanicznego. Z ulgi możesz skorzystać dopiero wówczas, gdy uregulujesz w pełni swoje zobowiązanie wobec sprzedawcy kasy. Jeśli dostałeś fakturę z odroczonym terminem płatności, z ulgi możesz skorzystać dopiero po zapłaceniu całości należności.

 

W jaki sposób odebrać ulgę na kasę fiskalną 2015?

W rzeczywistości spełnienie warunków do uzyskania prawa do ulgi na kasę fiskalną okazuje się bardzo proste. Wystarczy tylko pilnować terminów i pamiętać o formalnościach. Również uzyskanie samej ulgi jest bardzo proste. Sposób jej otrzymania zależy od tego, czy jesteś czynnym podatnikiem VAT, czy korzystasz ze zwolnienia z tego podatku.

 

Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej