Ulga na kasę online dla mechanika 2019

Nowe przepisy dotyczące kas online weszły w życie 1 maja 2019 r. Na aktualizacje czekali zwłaszcza mechanicy, wulkanizatorzy i właściciele stacji paliw. To oni jako pierwsi mają obowiązek wymienić stare urządzenia na kasy online’owe. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że ustawodawca przewidział dla podatników system zwrotu kwot wydanych na zakup kas.

Ile wynosi ulga na kasę online dla mechaników, wulkanizatorów i stacji paliw?

Ulga na kasę on-line dla mechaników, wulkanizatorów i stacji paliw ma taką samą wysokość jak dotychczas, czyli wynosi 90% zakupu netto, jednakże nie więcej niż 700 zł. Zwrot tej kwoty przysługuje nie tylko przedsiębiorcom z wymienionych branż, ale też podatnikom zobowiązanym ustawą do wymiany kasy na online w innych terminach, a więc np. kosmetyczkom, fryzjerom czy prawnikom.

Ulga na kasę online w 2019 dla kogo jeszcze? 

Ulga przysługuje podmiotom, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, a także podmiotom, które dobrowolnie rozpoczną prowadzenie tej ewidencji sprzedaży, a nie stosowały wcześniej innych rodzajów kas do jej prowadzenia. Ważne jest to, że zwrot za kasę przysługuje tylko na kasy on-line, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Odliczenie nie będzie już przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas.

Jak uzyskać zwrot za kasę online?

Zgodnie z nowymi przepisami ulga na zakup kasy on-line najwcześniej może być wykazana w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line albo za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podatnikom zwolnionym z VAT zwrot za kasę dokonywany jest na ich wniosek, który należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży.