Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zmiana w ustawie Ordynacja podatkowa nakłada na dużych przedsiębiorców obowiązek raportowania dokumentów księgowych w formie elektronicznej do odpowiednich organów. Jak przygotować się na nowe regulacje?

 

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to standardowa forma przekazywania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Plik zapisywany jest w formacie .xml i zawiera informacje dotyczące rachunków bankowych, ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów i magazynów przedsiębiorstwa, a także ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT i ewidencje przychodów. Nowe przepisy przewidują, że od 1 lipca bieżącego roku, duże przedsiębiorstwa raz w miesiącu będą przekazywać odpowiednim organom część pliku dotyczącą zakupu i sprzedaży VAT. Udostępnianie pozostałych danych odbywać się będzie na żądanie kontrolerów.

Dla małych i średnich przedsiębiorców obowiązek comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie JPK wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., a dla mikroprzedsiębiorców – od 1 stycznia 2018 r.

 

Czy to jest dobry pomysł?

Raportowanie przy pomocy jednolitego pliku kontrolnego to rozwiązanie, które sprawdza się już w wielu krajach europejskich. Ułatwia pracę przedsiębiorcom i organom nadzorującym, skraca czas trwania kontroli i obniża ich koszty. Dane przekazywane elektronicznie są łatwe do weryfikacji, a fizyczna kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa ma odbywać się tylko wtedy, gdy w plikach zostaną ujawnione nieprawidłowości. Pojawiają się jednak głosy, że do czasu całkowitego wdrożenia nowego systemu, praca księgowych może być utrudniona. Jedno jest pewne – implementacja zasad zawsze wiąże się z pewnymi niedogodnościami, może jednak przynieść duże korzyści.