Zwolnienia z instalacji kasy fiskalnej czy dotyczą mechaników?

Choć ustawodawca wciąż ogranicza zakres zwolnień z kas fiskalnych, w dalszym ciągu wielu podatników może z nich korzystać. Czy zwolnienia z kas dotyczą także mechaników? Jakie zmiany w tym względzie czekają nas od 1 stycznia 2015 r.?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy każdego podatnika prowadzącego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Teoretycznie więc każdy taki sprzedawca bądź usługodawca powinien mieć kasę od samego początku działalności. Jednak na mocy tej samej ustawy Minister Finansów ma prawo do wprowadzenia czasowych zwolnień dla niektórych grup podatników i niektórych czynności.

Zwolnieniem, z którego najczęściej korzystają podatnicy – w tym mechanicy – jest zwolnienie przysługujące ze względu na wysokość obrotów. W roku 2014 limit obrotu do tego zwolnienia wynosi 20.000 zł rocznie. Podobnie będzie w stanie prawnym po 1 stycznia 2015 roku, kiedy to wejdzie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień. Znany od lipca 2014 r. projekt tego aktu prawnego nie zmienia limitu obrotów. Zmienia natomiast inne istotne kwestie.

 

Kasa fiskalna dla każdego mechanika

W projekcie nowego rozporządzenia rozszerzony został katalog czynności, które nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas fiskalnych. Mechaników szczególnie zainteresuje § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-e projektu, gdzie czytamy:

4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 

Powyższy przepis oznacza, że od 2015 r. obowiązek instalacji kasy fiskalnej obejmie każdego mechanika, który świadczy przynajmniej jedną z wyżej wymienionych usług. Nie będzie miała znaczenia wysokość obrotu.

Zwolnienie przysługujące ze względu na wysokość obrotu to nie jedyny rodzaj zwolnienia, z którego korzystają podatnicy. Inne zwolnienia przysługują ze względu na sposób zapłaty lub liczbę wykonanych w ciągu roku transakcji (to zwolnienie zostanie zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2015 r.). Jednak te zwolnienia z kas fiskalnych nie będą już dotyczyć mechaników – w 2015 roku każdy z nich będzie miał obowiązek wprowadzić kasę lub drukarkę fiskalną w swojej działalności.

Oczywiście należy pamiętać, że wyłączenie ze zwolnień dotyczy czynności: świadczenia usług naprawy samochodów, wymiany opon i kół oraz badań i przeglądów technicznych pojazdów. Wyłączenie nie dotyczy natomiast przedstawicieli konkretnych zawodów. Jeśli podatnik z zawodu jest mechanikiem, jednak wykonuje wyłącznie czynności niezwiązane ze swoim wykształceniem, np. prowadzi sklep internetowy, świadczy usługi hydrauliczne itp. to powyżej opisane wyłączenie go nie dotyczy. W skrócie mówimy, że to mechanik musi zainstalować kasę fiskalną w 2015 roku, jednak obowiązek ten występuje tylko wtedy, gdy podatnik wykonuje czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-e projektu cytowanego rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Pamiętajmy jednak, aby zawsze zorientować się, czy korzystanie z jakiegoś zwolnienia jest możliwe w aktualnym stanie prawnym.